Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/4I

20.02.2024r.

ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna:
art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  lub

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa (opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):
  * wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

 2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
  92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
  lub
  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo, przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu
  lub
  w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku Urzędu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego (BMP.RP),
nr pokoju 12, 13; nr telefonu 91-416-20-11 w. 212, 312, 242, 113
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.