Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/4G

31.01.2020r.

ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna:
art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  lub

II. OPŁATY:

  1. Opłata skarbowa (opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):
    * wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

  2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
    61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego (BMP.RP),
nr pokoju 12, 13; nr telefonu 91-416-20-11 w. 212, 312, 242, 113
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.