Wniosek o wpis do CEIDG

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. II/2A

15.02.2019r.

WNIOSEK O WPIS DO CEIDG  (wpis wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wypełniony formularz CEIDG -1
  2. Dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY:
Brak

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ Gminy przyjmuje wniosek, przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG) znajdujący się w budynku Banku Pekao SA I Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3, (II piętro, pok. 200), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 400.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Wniosek o wpis do CEIDG -1 można złożyć:
- W dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
- Bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
- Przesłać Pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Więcej informacji na stronie CEIDG.

CEIDG-1
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

CEIDG
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/