Wniosek o wpis do CEIDG

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. II/2D

08.02.2023r.

WNIOSEK O WPIS DO CEIDG  (wpis wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wypełniony formularz CEIDG -1
    https://pliki.biznes.gov.pl/20211117/pliki/CEIDG-1_v6.6.pdf
     
  2. Dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY:
Brak

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ Gminy przyjmuje wniosek, przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), ul. Parkowa 3, (II piętro), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 401, 411, 412

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Wniosek o wpis do CEIDG -1 można złożyć:
- W dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
- Bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
- Przesłać Pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Więcej informacji na stronie CEIDG.
https://www.biznes.gov.pl/pl