Zawiadomienie o zakończeniu usług hotelarskich

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG XI/2C

15.02.2019r.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU USŁUG HOTELARSKICH

Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich  lub :

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Pekao S.A. Oddział Gryfino 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3 (II piętro) nr pokoju 202, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 412.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.