Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG XI/2F

09.02.2023r.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH

Podstawa prawna:  art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 z póżn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich  lub :

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3 (II piętro) nr pokoju 202, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 412.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.