Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SEO. II/2I

08.02.2023r.

POTWIERDZENIE SPRAWOWANIA OPIEKI FAKTYCZNEJ NAD OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO RENTY SOCJALNEJ

Podstawa prawna: art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 240 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 0050.124.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  30 listopada 2012 r. w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.   lub 
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o sprawowaniu opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie potwierdzającej sprawowanie opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Organizacyjny (symbol - SEO), pokój nr 2, tel.  91 416-20-11 wew. 202.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje