Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 

  1. Uchwała Nr CLXXIV.446.2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Gryfino na lata 2014-2025
  2. Uchwała Nr CLXXIV.447.2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2014 rok
  3. Uchwała Nr IV.21.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zgodności z prawem uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.
  4. Uchwała Nr XXXV.115.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino
  5. Uchwała Nr XCVII.286.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
  6. Odwołanie od Uchwały Nr XCVII.286.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
  7. Uchwała Nr XVI.119.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Gryfinie od uchwały Nr XCVII.286.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
  8. Uchwała Nr CLXVIII.388.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 września  2014 r. w sprawie wydania opinii o  przedłużonej  przez Burmistrza Gryfina informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku
  9. UCHWAŁA NR CVI.204.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.