Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – ANKIETA dla właścicieli domów jednorodzinnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pod adresem: http://ankieta_domki_jednorodzinne_som.atmoterm.pl została uruchomiona ankieta, która ma posłużyć do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w domkach jednorodzinnych. Ankieta ta została sporządzona w celu skalibrowania wskaźników, przyjętych do obliczeń bilansów emisji na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (http://www.som.szczecin.pl/SOM/chapter_104023.asp) .

Powyższa ankieta będzie aktywna pod wskazanym linkiem do końca czerwca 2015 r.

Ponadto informujemy, że Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego uruchomiło stronę internetową dedykowaną dla potrzeb wymiany informacji i wiedzy w zakresie projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” , który realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Z zawartością strony można zapoznać się klikając na link: http://pgn-som.szczecin.pl/. Na stronie tej zostaną również zamieszczone materiały szkoleniowe dotyczące realizowanego projektu.

Z poważaniem
Zespół projektowy PGN
ATMOTERM S.A.