Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino

 UCHWAŁA NR XIV/118/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29.10.2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”