Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino

Lista załączników:
1 Obwieszczenie [101166 bajtów]
2 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gryfino [3564097 bajtów]
3 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu [859736 bajtów]
4 Formularz zgłaszania uwag [100822 bajtów]