Zamiana nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. VI/11D

08.07.2022r.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zamianę nieruchomości  lub .

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej. 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 6 miesięcy

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku Banku Pekao S.A Oddziału w Gryfinie przy ul.Parkowej nr 3 (II piętro, pokój nr 203), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 413.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

VI. UWAGI:
W przypadku braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.