Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z wygaśnięciem tego prawa

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. IX/5A

15.02.2019r.

PROPORCJONALNE NALICZENIE OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM TEGO PRAWA

 Podstawa prawna: art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z wygaśnięciem tego prawa  lub .

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 204), nr telefonu 91 416 20 11 wew. 424.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="pl">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Nowa strona 1</title>
</head>
<body>
<b>
<p class="btitle" align="center">GŁOSOWANIE RADNYCH </b><br>
<b>Głosowania z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z dnia 19.02.2019 r.</b></p>
<br>
<br>
<b><font class="bsubtitle">Numer głosowania: 1<br>
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad<br>
</font></b><font class="lsubtitle">Radni głosowali następująco: &nbsp;<br>
Za: 19<br>
Przeciw: 0<br>
Wstrzymało się: 0<br>
Nie głosowało: 0<br>
Obecni: 19<br>
<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Za:</b><table class="subtitle" border="1" width="80%" id="table1">
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Roland&nbsp;<b>Adamiak</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Rafał&nbsp;<b>Guga</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Wanda&nbsp;<b>Hołub</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Robert&nbsp;<b>Jonasik</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Elżbieta&nbsp;<b>Kasprzyk</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Zbigniew&nbsp;<b>Kozakiewicz</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Tomasz&nbsp;<b>Namieciński</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Marcin&nbsp;<b>Para</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Marcin&nbsp;<b>Pazik</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Jerzy&nbsp;<b>Piasecki</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Roman&nbsp;<b>Polański</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Maciej&nbsp;<b>Puzik</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Marek&nbsp;<b>Sanecki</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Władysław&nbsp;<b>Sobczak</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Zenon&nbsp;<b>Trzepacz</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Andrzej&nbsp;<b>Urbański</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Małgorzata&nbsp;<b>Wisińska</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Jolanta&nbsp;<b>Witowska</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Piotr&nbsp;<b>Zwoliński</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br>
</font><br>
<b><font class="bsubtitle">Numer głosowania: 2<br>
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gryfino ­ teren Elektrowni Dolna Odra. - z autopoprawkami<br>
</font></b><font class="lsubtitle">Radni głosowali następująco: &nbsp;<br>
Za: 18<br>
Przeciw: 0<br>
Wstrzymało się: 1<br>
Nie głosowało: 0<br>
Obecni: 19<br>
<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Za:</b><table class="subtitle" border="1" width="80%" id="table2">
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Roland&nbsp;<b>Adamiak</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Rafał&nbsp;<b>Guga</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Wanda&nbsp;<b>Hołub</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Robert&nbsp;<b>Jonasik</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Elżbieta&nbsp;<b>Kasprzyk</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Zbigniew&nbsp;<b>Kozakiewicz</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Tomasz&nbsp;<b>Namieciński</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Marcin&nbsp;<b>Para</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Marcin&nbsp;<b>Pazik</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Jerzy&nbsp;<b>Piasecki</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Roman&nbsp;<b>Polański</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Maciej&nbsp;<b>Puzik</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Marek&nbsp;<b>Sanecki</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Władysław&nbsp;<b>Sobczak</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Zenon&nbsp;<b>Trzepacz</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Andrzej&nbsp;<b>Urbański</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Małgorzata&nbsp;<b>Wisińska</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Piotr&nbsp;<b>Zwoliński</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Wstrzymało się:</b><table class="subtitle" border="1" width="80%" id="table3">
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Jolanta&nbsp;<b>Witowska</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br>
</font><br>
<b><font class="bsubtitle">Numer głosowania: 3<br>
Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w
Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r.&nbsp; <br>
</font></b><font class="lsubtitle">Radni głosowali następująco: &nbsp;<br>
Za: 18<br>
Przeciw: 0<br>
Wstrzymało się: 0<br>
Nie głosowało: 1<br>
Obecni: 19<br>
<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Za:</b><table class="subtitle" border="1" width="80%" id="table4">
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Rafał&nbsp;<b>Guga</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Wanda&nbsp;<b>Hołub</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Robert&nbsp;<b>Jonasik</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Elżbieta&nbsp;<b>Kasprzyk</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Zbigniew&nbsp;<b>Kozakiewicz</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Tomasz&nbsp;<b>Namieciński</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Marcin&nbsp;<b>Para</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Marcin&nbsp;<b>Pazik</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Jerzy&nbsp;<b>Piasecki</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Roman&nbsp;<b>Polański</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Maciej&nbsp;<b>Puzik</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Marek&nbsp;<b>Sanecki</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Władysław&nbsp;<b>Sobczak</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Zenon&nbsp;<b>Trzepacz</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Andrzej&nbsp;<b>Urbański</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Małgorzata&nbsp;<b>Wisińska</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Jolanta&nbsp;<b>Witowska</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Piotr&nbsp;<b>Zwoliński</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Nie głosowało:</b><table class="subtitle" border="1" width="80%" id="table5">
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Roland&nbsp;<b>Adamiak</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br>
</font><br>
<b><font class="bsubtitle">Numer głosowania: 4<br>
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino
na lata 2019-2025.&nbsp; <br>
</font></b><font class="lsubtitle">Radni głosowali następująco: &nbsp;<br>
Za: 18<br>
Przeciw: 0<br>
Wstrzymało się: 1<br>
Nie głosowało: 0<br>
Obecni: 19<br>
<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Za:</b><table class="subtitle" border="1" width="80%" id="table6">
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Roland&nbsp;<b>Adamiak</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Rafał&nbsp;<b>Guga</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Wanda&nbsp;<b>Hołub</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Robert&nbsp;<b>Jonasik</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Elżbieta&nbsp;<b>Kasprzyk</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Zbigniew&nbsp;<b>Kozakiewicz</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Tomasz&nbsp;<b>Namieciński</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Marcin&nbsp;<b>Para</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Marcin&nbsp;<b>Pazik</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Jerzy&nbsp;<b>Piasecki</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Roman&nbsp;<b>Polański</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Maciej&nbsp;<b>Puzik</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Władysław&nbsp;<b>Sobczak</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Zenon&nbsp;<b>Trzepacz</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Andrzej&nbsp;<b>Urbański</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Małgorzata&nbsp;<b>Wisińska</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Jolanta&nbsp;<b>Witowska</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;Piotr&nbsp;<b>Zwoliński</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Wstrzymało się:</b><table class="subtitle" border="1" width="80%" id="table7">
 <tr>
  <td width="25%">&nbsp;Marek&nbsp;<b>Sanecki</b></td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
  <td width="25%">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</font>
</body>
</html>