Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG IX/7B

09.02.2023r.

 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1495  z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  lub

II. OPŁATY:

1.Opłata skarbowa w wysokości 50 zł. 

Opłatę skarbową można uiścić w formie  bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Gryfino – Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie nr rachunku:
92 1240 2092 9600 5055 5555 5555

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ, wydaje zaświadczenie:

  1. z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (bez potrzeby składania wniosku)
    albo

  2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
    albo

  3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 204), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 424.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje