Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
4 sierpnia (środa) 2020 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
  3. Wolne wnioski i informacje.