Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - wyłożenie 3

Lista załączników:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino [10163628 bajtów]
2. Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino [1538429 bajtów]
3. Prognoza oddziaływania na środowisko - arkusz nr 1 [25834314 bajtów]
4. Prognoza oddziaływania na środowisko - arkusz nr 2 [33998630 bajtów]
5. Mapa studium - arkusz nr 1 [3120579 bajtów]
6. Mapa studium - arkusz nr 2 [3847999 bajtów]
7. Mapa studium - arkusz nr 3 [6836394 bajtów]
8. Mapa studium - arkusz nr 4 [5373357 bajtów]
9. Mapa studium - arkusz nr 5 [2897323 bajtów]
10. Mapa studium - arkusz nr 6 [3689685 bajtów]