Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/12B

20.02.2024r.

 DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

Podstawa prawna:
- art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności  budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496 ze zm.) 
 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

 • formularz A
 • formularz B

II. OPŁATY: brak

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (Referat Ochrony Środowiska)
– tel. 91 416 20 11, 91 416 22 10 wew. 113, 241; e-mail: srodowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY: brak

VI. UWAGI:

 1. Deklarację winien złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynków.
 2. Deklaracja CEEB może być złożona elektronicznie poprzez stronę internetową zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. W deklaracji podaje się:
  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).
 4. Deklaracja dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.
 5. Termin składania deklaracji - od 1 lipca 2021 r., przy czym dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni, zaś dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r.

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie
w terminie grozi grzywna!

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Za funkcjonowanie systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego