Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG II/1

30.01.2018r.

UDZIELENIE  INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

Dotyczy wyłącznie działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r. *

Podstawa prawna: art. 217 i 218  ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 ze zm.), art. 23 i 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach  lub
 
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie lub braku wpisu w ewidencji, za udzielenie informacji pisemnej 17 zł.
 
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Pekao SA I Oddział w Gryfinie 61124038551111001012416308 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG) znajdujący się w budynku Banku Pekao SA I Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3, II piętro, pok. 200), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 400.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
VI. UWAGI:
Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne. Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form: osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.
 
* W zakresie pozostałych wpisów urząd nie jest właściwy do udzielania informacji. Od 1 stycznia 2012 r. informacje o przedsiębiorcach, w tym również wykreślonych, którzy zakończyli działalność gospodarczą od 1 lipca 2011 r. są udostępniane internetowo na stronie ceidg.gov.pl poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.