Wydzierżawienie gruntu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. III/1E

09.02.2023r.

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.); art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2022r. poz. 1360 z późn zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu  lub
  2. Załączniki:
    • aktualny egzemplarz mapy z naniesioną lokalizacją obiektu do dzierżawy
    • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – gdy została wydana

II. OPŁATY:
Nie pobiera się 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do sześćdziesięciu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A., Oddział Gryfino przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pok - 204, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 414

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.