Przedłużenie umowy najmu lokalu w ramach kontynuacji umowy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. III/3A

15.02.2019r.

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU W RAMACH KONTYNUACJI UMOWY

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.); art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U  2018r. poz. 1025 z późn.zm.), uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz. 884)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu w ramach kontynuacji umowy   lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do sześćdziesięciu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A I Oddział Gryfino przy ul. Parkowej 3 ( II piętro, pok. 204), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 414

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.