Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. III/4E

09.02.2023r.

ZAWARCIE NOWEJ UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU W RAMACH KONTYNUACJI

Podstawa prawna: art. 13, 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.); art.693 § 1ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2022r., poz. 1360 z późn. zm.), uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz.884). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji  lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do sześćdziesięciu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku Pekao S.A. Oddział Gryfino przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pok.204), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 414

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.