Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. IV/1I

08.07.2022r.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE PRZETARGU

Podstawa prawna: art. 27, 28, 35 ust. 1 i 2, 38, 39, 40 i 41 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o nabycie nieruchomości w drodze przetargu   lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Powyżej dziewięćdziesięciu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A., przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pok. 203), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 413

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wnioskodawca zostanie  powiadomiony o terminie i warunkach przetargu.

  2. Przetargi nieruchomości przygotowywane są także bez wniosku.
    Ogłoszenia o przetargu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - www.bip.gryfino.pl, na tablicy ogłoszeń oraz w prasie.