Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. IV/2H

08.07.2022r.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA WŁASNOŚĆ

Podstawa prawna: art. 28, art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej  lub

  2. Załączniki:

    • egzemplarz mapy - z naniesioną lokalizacją gruntu

    • dokumenty na poparcie prawa do bezprzetargowego nabycia nieruchomości

II. OPŁATY:
Nie pobiera się 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Około sześciu miesięcy

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A., przy ul. Parkowej nr 3 (II piętro, pok. 203), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 413

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.