Nabycie lokalu użytkowego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. V/1F

15.02.2019r.

NABYCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r., poz. 716 z późn. zm.), art. 34 ust. 6, art.37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego   lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Powyżej sześciu miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 203), nr telefonu 91 416 20 11 wew. 403.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  • w wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie;
  • przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów;
  • o każdym etapie załatwiania wniosku, najemca informowany jest na bieżąco, odrębnymi pismami.