Zwrot kaucji mieszkaniowej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG V/3I

18.05.2020r.

ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWEJ

Podstawa prawna: art.6 ust. 3, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2020r. poz. 611); art. 3581 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1145 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zwrot kaucji mieszkaniowej  lub .

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3  (II piętro, pokój nr 203), nr telefonu 91 416 20 11 wew. 403.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.