Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. VI/2V

08.07.2022r.

USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: art. 44 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).  

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości lub

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), budynek Banku Pekao S.A Oddziału w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3, (II piętro, pokój nr 201), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 401.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

VI. UWAGI:
W przypadku braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.