Udostępnianie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG VII/1I

10.03.2021r.

UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH DO UMIESZCZANIA REKLAM

Podstawa prawna: art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), art. 13, 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.); art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam    lub
 2. Załączniki:
  • projekt reklamy w tym:
  • projekt techniczny nośnika
  • projekt graficzny reklamy właściwej
  • projekt elektryczny wraz z warunkami przyłącza - w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej
  • szkic sytuacyjny lub fotografia 9 x 13 cm nieruchomości komunalnej z zaznaczonym miejscem umieszczenia reklamy
II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do sześćdziesięciu dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku Pekao S.A. Oddział Gryfino przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pok.203), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 403
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
VI. UWAGI:
1. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Wniosek o wydanie opinii należy złożyć oddzielnie na każdą kolejną reklamę.