Bonifikata w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG IX/1I

08.07.2022r.

BONIFIKATA W OPŁATACH ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

Podstawa prawna: art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o przyznanie bonifikaty w opłacie rocznej   lub .
 2. Załączniki:
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wniesiona;
  • w przypadku osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaświadczenie o okresie zarejestrowania za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona;
  • w przypadku innych dochodów należy złożyć stosowne oświadczenie  o ich wysokości.
II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do czternastu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 204), nr telefonu 91 416 20 11 wew. 424.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
VI. UWAGI:
 • użytkownicy wieczyści winni załączyć dokumenty osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe;
 • bonifikata w opłacie rocznej dotyczy nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;
 • w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów;
 • wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.