Zaświadczenie w jakich latach rodzice posiadali gospodarstwa rolne

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG X/1K

09.02.2023r.

ZAŚWIADCZENIE W JAKICH LATACH RODZICE POSIADALI GOSPODARSTWO ROLNE

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia  lub  

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 17 zł
Opłatę skarbową można uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy   w Gryfinie – Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 
92 1240 2092 9600 5055 5555 5555

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3 (II piętro), nr pokoju 202, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 412.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Zaświadczenie może być odebrane zgodnie z wnioskiem:

  • osobiście
  • za pośrednictwem poczty przesłane na podany adres.