Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG X/3E

09.02.2023r.

ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI POSIADANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn.zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego  lub  

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 17 zł
Opłatę skarbową można uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy   w Gryfinie – Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3  (II piętro) nr pokoju 202, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 412.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Zaświadczenie może być odebrane zgodnie z wnioskiem:
- osobiście
- za pośrednictwem poczty przesłane na podany adres.