Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG X/3B

02.06.2020r.

ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI POSIADANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. )
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego  lub  
 
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 17 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy   w Gryfinie lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 
92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie,
ul. Parkowa 3 (II piętro), nr pokoju 202, nr telefonu 91 416-20-11 wew. 412.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
VI. UWAGI:
Zaświadczenie może być odebrane zgodnie z wnioskiem:
- osobiście
- za pośrednictwem poczty przesłane na podany
adres.