Zgłoszenie zmiany do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG XI/3E

07.03.2024r.

ZGŁOSZENIE ZMIANY DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie  lub
 
II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3 (II piętro) nr pokoju 202, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 412.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.