Zaświadczenie o spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG X/5B

02.06.2020r.

ZAŚWIADCZENIE O SPŁACIE NALEŻNOŚCI Z  TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

 Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   lub
 
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
- za wydane zaświadczenie - 17 zł.
 
Opłatę skarbową można uiścić w formie  bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Gryfino – Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie nr rachunku:
92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 204), nr telefonu 91 416 20 11 wew. 424.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
VI. UWAGI:
Zaświadczenie może być odebrane zgodnie z wnioskiem:
- osobiście;
- za pośrednictwem poczty przesłane na adres domowy.