Zaświadczenie o spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG X/5E

07.03.2024r.

ZAŚWIADCZENIE O SPŁACIE NALEŻNOŚCI Z  TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

 Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   lub
 
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
- za wydane zaświadczenie - 17 zł.
 
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 204), nr telefonu 91 416 20 11 wew. 424.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
VI. UWAGI:
Zaświadczenie może być odebrane zgodnie z wnioskiem:
- osobiście;
- za pośrednictwem poczty przesłane na adres domowy.