Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/6I

20.02.2024r.

WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa (opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):

  • od wypisu:
   a. do 5 stron - 30,00 zł,
   b. powyżej 5 stron – 50,00 zł,

  • od wyrysu:
   a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,
   b. nie więcej niż – 200,00 zł.

 2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
  92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
  lub
  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo, przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu
  lub
  w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku Urzędu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego (BMP.PP),
nr pokoju 12, 13 nr telefonu 91-416-20-11 w. 212, 312, 242, 113.
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje