Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/6F

09.11.2017r.

WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.  z 2017r. poz. 1073).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego    lub

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):
  • od wypisu:
   1. do 5 stron - 30,00 zł,
   2. powyżej 5 stron – 50,00 zł,
  • od wyrysu:
   1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,
   2. nie więcej niż – 200,00 zł.
 2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
  61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego (BMP.PP),
nr pokoju 12,13, nr telefonu 91-416-20-11 w. 212,312,113,
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje