Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/3A

05.01.2007r.

PODATKI – ZALICZENIE NADPŁATY PODATKU NA POCZET PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ

Podstawa prawna: art. 76 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 1, 3, 7 tel. 91-416-20-11 wew. 201, 103, 207,
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.