Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/4A

05.01.2007r.

PODATKI – STWIERDZENIE NADPŁATY

Podstawa prawna: art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek/ podanie o żądanie stwierdzenia nadpłaty

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP): pokój nr 1,3, 7, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 103, 207,
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.