Zwrot opłaty skarbowej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/6C

15.12.2016r.

OPŁATA SKARBOWA - WNIOSKI W SPRAWIE ZWROTU OPŁATY SKARBOWEJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1827)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek/ podanie w sprawie zwrotu opłaty skarbowej   lub
  2. Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP): pokój nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 203
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.