Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG I/3E

09.02.2023r.

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM

Podstawa prawna: art.111 ustęp 4 art. i 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2023 r., poz. 165).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim   lub

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ:
Do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3  (II piętro) nr pokoju 202, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 412

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ww. ustawy, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.