Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG.IX/3G

07.03.2024r.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DZ.U. z 2019 r. poz. 1314)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wnioskodawca nie objęty udzieleniem bonifikaty od opłaty za przekształcenie nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe i garażowe lub zabudowane na cele garażowe oraz nieruchomości rolne:
  • wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości   lub ;
 2. Wnioskodawca ubiegający się o zastosowanie bonifikaty w opłacie za przekształcenie, nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe:
  • wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  lub ;
  • oświadczenie o wykorzystywaniu nieruchomości na cele mieszkaniowe   lub
  • aktualny odpis z księgi wieczystej jeżeli budynek został ujawniony;
  • w przypadku nieujawnienia budynku mieszkalnego dokument potwierdzający zgłoszenie budynku do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu. 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 204), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 424.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.