Interpretacja indywidualna przepisów podatkowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/7

01.07.2007r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PODATKOWYCH

Podstawa prawna: art. 14b I 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie interpretację indywidualną przepisów podatkowych    lub

II. OPŁATY:
Opłata :

* za wydanie interpretacji – 75,00 zł od interpretacji każdego zdarzenia przyszłego lub stanu faktycznego.

Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu: BANK PEKAO S.A. 61124038551111001012416308

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 90 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 7, tel. 91-416-20-11 wew. 307,
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o interpretacji.