zastrzeżenia kontrolowanego do wystąpienia pokontrolnego


1. Zastrzeżenia kontrolowanego 
[171684 bajtów]

2. Zastrzeżenia kontrolowanego 
[210779 bajtów]

3. Zastrzeżenia kontrolowanego 
[228273 bajtów]

4. Zastrzeżenia kontrolowanego 
[67580 bajtów]