Kontrola w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi w latach 2005 - 2007 (I kwartał)

Kontrolę przeprowadził pracownik Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie  w dniach od 26 marca do 2 lipca 2007 r.