uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK w Warszawie w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego


1. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[127398 bajtów]

2. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[142401 bajtów]

3. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[186938 bajtów]

4. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[189899 bajtów]

5. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[205630 bajtów]

6. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[190078 bajtów]

7. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[194876 bajtów]

8. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[201244 bajtów]

9. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[194701 bajtów]

10. uchwała Komisji Rozstrzygającej NIK 
[158676 bajtów]