Odpis świadectwa pracy

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SEO. I/1G

08.02.2023r.

ODPIS ŚWIADECTWA PRACY

Podstawa prawna: art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie odpisu świadectwa pracy    lub 
  2. Do wglądu – każdy zachowany dokument pośrednio potwierdzający zatrudnienie np. legitymacja ubezpieczeniowa.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Organizacyjny (symbol - SEO) - nr pokoju: 002 (piwnica), nr telefonu: 91-416-20-11 wew.101, 141, 151

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje