Załącznik nr 3

    

Załącznik nr 3

Podmioty gospodarcze z terenu miasta i gminy Gryfino posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne lub które złożyły informacje o wytwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne

L.p.

Nazwa podmiotu

Miejsce wytwarzania odpadów

Kod odpadu

Maksymalna łączna ilość odpadów przewidywanych do wytworzenia

Termin ważności decyzji

1

2

3

4

5

6

1.

Zespół Elektrowni
DOLNA ODRA S.A.

Elektrownia
DOLNA ODRA
Nowe Czarnowo 76

07 02 99; 08 01 12;
08 03 18; 08 04 10;
10 01 02; 10 01 05;
10 01 21; 10 01 80;
10 01 81; 10 01 99;
12 01 01; 12 01 03;
12 01 05; 12 01 09;
12 01 13; 12 01 21;
15 01 01; 15 01 02;
15 01 03; 15 01 04;
15 01 05; 15 01 06;
15 01 07; 15 02 03;
16 01 03; 16 01 12;
16 02 14; 16 02 16;
16 06 04; 16 06 05;
16 11 06; 16 80 01;
17 01 01; 17 01 02;
17 01 03; 17 01 81;
17 01 82; 17 02 01;
17 02 02; 17 02 03;
17 03 80; 17 04 01;
17 04 02; 17 04 03;
17 04 05; 17 04 11;
17 05 04; 17 05 08;
17 06 04; 17 08 02;
17 09 04; 19 05 01;
19 05 02; 19 05 03;
19 08 01; 19 08 02;
19 09 03; 19 09 05;
19 12 08; 20 01 01;
20 01 08; 20 01 10;
20 01 11; 20 01 32;
20 03 01; 20 03 03;
20 03 06; 20 03 99

820.000 Mg/rok

31.12.2013

2.

Zakład Fotograficzny
FOTO-VIDEO
Stanisław Strzelczyk

Gryfino 
ul. Krasińskiego 82U/6

15 01 02; 15 01 04

0,05 Mg /rok

Informacja

3.

FLIEGEL-TEXTILSERVICE Sp. z o.o.

Nowe Czarnowo 68c

08 03 18; 15 01 01;
15 01 02; 15 01 03;
15 01 04; 16 06 04;
16 80 01; 16 01 02;
17 04 05; 17 01 01;
19 08 99

70,6 Mg rok

Informacja

4.

Usługi Transportowo-Budowlane
Baranowski Bernard

Glinna 25c
Stare Czarnowo

17 01 01; 17 01 81;
17 02 01; 17 02 02;
17 04 07;17 05 04

4840 Mg/rok

Informacja

5.

ALUMET Sp. z o.o.

Daleszewo, ul.
Sportowa7
Gryfino,
ul. Pomorska 107

08 03 18; 10 10 03;
10 08; 10 10 12;
15 02 03; 12 01 03;
12 01 01

161,765 Mg/rok

Informacja

6.

HYDROTECH Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe

Plac Dziecka 12/5
Szczecin

17 01 01

180 Mg/rok

Informacja

7.

NETTO
Artykuły Żywnościowe Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 77
Gryfino

15 01 01; 15 01 02

53 Mg/rok

Informacja

8.

GRYFSKAND Sp. z o.o.
Zakład Nr 1

Gryfino, ul. Fabryczna 4

03 01 05; 06 05 03;
10 01 01; 15 01 01;
15 01 02; 15 01 03;
15 02 03; 16 01 03;
17 01 01; 17 01 02;
17 01 07; 17 04 05;
17 06 04;

674,1 Mg/rok

Informacja

9.

GRYFSKAND Sp. z o.o.
Zakład Nr 2

Gryfino, ul. Łużycka 74

08 03 13; 08 03 18;
15 01 01; 15 01 02;

38,102 Mg/rok

Informacja

10.

EKOM Prywatne Przedsiębiorstwo
Usługowo-Remontowe

Os. Bermudy 47,
Gorzów Wlkp.

17 01 01

40 Mg/rok

Informacja

11.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.

 

10 01 01; 17 01 01;
17 05 04

47,26 Mg/rok

Informacja

12.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

Gryfino
ul. Szczecińska 5

08 03 18; 15 01 02;
15 01 03; 15 01 04;
15 01 07; 15 02 03;
16 01 03; 16 02 16;
16 06 04; 16 10 02;
16 80 01; 17 01 01;
17 01 02; 17 05 04;
17 09 04; 17 04 05;
18 08 01; 19 08 02;
08 05; 19 09 99

3.384,39 Mg/rok

Informacja

13.

Płonka Kazimierz

Stolarnia Szczawno

17 01 01; 17 04 05;
17 05 04; 03 01 05;
03 01 99; 08 03 18;
10 01 01; 15 01 03;
15 01 04; 15 02 03;
16 01 03; 16 06 04;
16 80 01; 17 01 01;
17 01 02; 17 04 05

213,63 Mg/rok

Informacja

14.

HE-GRU Sp. z o.o.

Gryfino 
ul. Pomorska 103

07 02 99; 08 03 18;
15 01 01; 15 01 02;
15 01 03; 15 01 04; 
15 02 04; 16 01 03;
16 06 04; 16 80 01;
17 01 01; 17 01 02;
17 04 05; 17 05 04

308,16 Mg/rok

Informacja

15.

JERONIMO MARTINS
Dystrybucja Sp. z o.o.
Poznań

Market Biedronka
Gryfino
ul. Bol. Chrobrego 40/42

15 01 01; 15 01 02;
16 03 80; 15 01 03

51,5 Mg/rok

Informacja

16.

CEFARM – SZCZECIN S.A.
ul. Ks. Ziemowita 10
Szczecin

Apteka 
ul. Grunwaldzka 6
Gryfino

10 01 01

3 Mg/rok

Informacja

17.

DREMET Sp. z o.o.

ul. Łużycka 3d 
Gryfino

16 10 01; 03 01 03

51,8 Mg/rok

Informacja

Razem

830.117,357 Mg/rok