Tabela 6

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych (*) oraz odpadów innych niż niebezpieczne

  Tabela 6  

Nazwa podmiotu

Adres

Kod odpadu

Łączna ilość odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania

Termin ważności decyzji

odzysk

unieszkod.

2

3

4

5

6

 EKOTECH Sp. z o.o.

Szczecin,
ul. Podgórna 46

10 01 80;10 01 02

700.000 Mg w latach 2003-2005

-

31.12.2005

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego

Gryfino ul.
Parkowa 5

15 02 03;18 01 02;
18 01 03; 18 01 04

-

24 Mg/rok

31.122005

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „MASTAR” s.c.

Nowe Czarnowo,
ul. Gryfińska 1”A”
Pniewo

15 01 02

200 Mg/rok

-

31.12.2010

„ELEKTRO – METALEX” Wiesław Kostka

Gryfino,
ul. Pomorska 57 a

17 04 11

 1.000 Mg/rok -

31.12.2011

MULAN Sp. z o.o.

Szczecin, ul
Abramowskiego 18

10 01 80

800 000 Mg w latach 2002–2011

-

31.12.2011

„PROMAT” Przedsiębiorstwo  P-U-H Materiałów Budowlanych Klaus Kuźmiński

Gryfino,
ul. Łużycka 3D

10 01 02

680 Mg/rok

-

31.12.2011

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Gryfino,
ul. Szczecińska 5

10 10 08; 15 01 01;
15 01 02; 15 01 03;
15 01 04; 15 01 05;
15 01 06; 15 01 07;
15 01 09; 15 02 03;
16 01 03; 16 03 80;
16 10 02; 17 01 01;
17 01 02; 17 01 03;
17 01 80; 17 01 81;
17 01 82; 17 03 80;
17 05 04; 17 09 04;
18 01 09; 19 08 01;
19 08 02; 19 08 05;
19 08 09; 19 08 99;
19 09 99; 20 01 01;
20 01 02; 20 01 08;
20 01 10; 20 01 11;
20 01 39; 20 01 40;
20 01 99; 20 02 01;
20 02 02; 20 02 03;
20 03 01; 20 03 02;
20 03 03; 20 03 04;
20 03 06; 20 03 07;
20 03 99

6.180 Mg/rok

8.925 Mg/rok

3112.2012

Zespół Elektrowni 
Dolna Odra S.A.
(Elektrownia „Dolna Odra”)*

Nowe Czarnowo 76

10 01 20*; 
07 02 99; 10 01 02;
10 01 21; 10 01 80;
10 01 99; 12 01 13;
12 01 21, 15 01 01;
15 01 02; 15 01 03;
15 01 04; 15 01 05;
15 01 06; 15 01 07;
16 02 14; 16 02 16;
16 11 06; 17 01 01;
17 01 02; 17 01 03;
17 01 81; 17 01 82;
17 02 01; 17 02 02;
17 02 03; 17 03 80;
17 04 05; 17 05 04;
17 05 08; 17 06 04;
17 08 02; 17 09 04;
19 08 01; 19 08 02;
19 09 03; 19 09 05;
19 12 08; 20 01 01;
20 01 08; 20 01 10;
20 01 11; 20 03 03;
20 03 06; 20 03 99;

707.284 Mg/rok

5.000 Mg/rok*
1.910 Mg/rok

31.12.2012

Źródło: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy