Tabela 7

 

Prognozowane ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w latach 2004-2015 Tabela 7
 

Lata

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Domowe odpady organiczne

2544,5

2646,3

2752,1

2862,2

2991,0

3125,6

3266,3

3413,2

3583,9

3763,1

3951,3

4148,8

4356,3

Papier i tektura

1689,2

1756,8

1827,0

1900,1

1985,6

2075,0

2168,4

2265,9

2379,2

2498,2

2623,1

2754,3

2892,0

Szkło

945,2

983,0

1022,3

1063,2

1111,1

1161,1

1213,3

1267,9

1331,3

1397,9

1467,8

1541,2

1618,2

Tworzywa sztuczne

1517,6

1578,3

1641,4

1707,1

1783,9

1864,2

1948,1

2035,7

2137,5

2244,4

2356,6

2474,5

2598,2

Tekstylia

252,9

263,0

273,5

284,5

297,3

310,7

324,6

339,2

356,2

374,0

392,7

412,4

433,0

Metale

501,1

521,1

542,0

563,7

589,0

615,5

643,2

672,2

705,8

741,1

778,1

817,0

857,9

Pozostałość organiczna

231,0

240,2

249,8

259,8

271,5

283,8

296,5

309,9

325,4

341,6

358,7

376,6

395,5

Pozostałość nieorganiczna

1051,4

1093,5

1137,2

1182,7

1235,9

1291,5

1349,6

1410,4

1480,9

1554,9

1632,7

1714,3

1800,0

Łączna Ilość wytworzonych odpadów z gospodarstw domowych [Mg]

8732,2

9081,5

9444,7

9822,5

10264,6

10726,5

11209,1

11713,6

12299,2

12914,2

13559,9

14237,9

14949,8

Wskaźnik nagromadzenia odpadów z gospodarstw domowych [kg/Mr]

281,0

292,2

303,9

316,1

330,3

345,2

360,7

376,9

395,8

415,6

436,4

458,2

481,1

Źródło: Obliczenia własne