Zwrot podatku akcyzowego

UWAGA PRODUCENCI ROLNI

ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH

W roku 2012 zmieniają się terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

od 1 lutego do ostatniego dnia lutego

faktury lub kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od dnia 1 września 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

faktury lub kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 31 lipca 2012 roku

W związku z nowymi terminami składania wniosków zmieniają się też terminy zwrotu ww. podatku:

Od 2 kwietnia do 30 kwietnia
Od 1 października do 31 października

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 roku ustalona została nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego i od 1 stycznia 2012 wynosi ona 0,95 zł od 1 litra oleju.
W związku z tym limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

0,95 zł za 1 litr x 86 x ilość ha użytków rolnych = 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych są udzielane przez:

  1. Inspektor Anetę Sadowską – pokój Nr 10 – telefon 91-416-20-11 wew. 210
  2. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Iwona Szymańska-Ciepłucha – pokój Nr 1 – telefon 91-416-20-11 wew. 201

Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.