Zwrot podatku akcyzowego

UWAGA PRODUCENCI ROLNI

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ze z terminy składania wniosków o zwrot podatku są następujące:

1.      od 1 lutego  do ostatniego dnia lutego danego roku

2.      od 1 sierpnia a do 31 sierpnia danego roku

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

do – 30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do 31 października danego roku. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych są udzielane przez:

Inspektor Anetę Sadowską – w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ulicy 1 Maja 16 – pokój nr 10 lub pod nr telefonu: 91-416-20-11 wew. 210

Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.