Materiały na sesję

 1. DRUK Nr 1/XVIII - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2011 r.
 2. DRUK Nr 2/XVIII - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2011 r.
 3. DRUK Nr 3/XVIII - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r.  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2012 r. 
 4. DRUK Nr 4/XVIII - Przedstawienie koncepcji dotyczącej funkcjonowania kąpieliska miejskiego
 5. DRUK Nr 5/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
 6. DRUK Nr 6/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo
 7. DRUK Nr 7/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
 8. DRUK Nr 8/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej 
 9. DRUK Nr 9/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120
 10. DRUK Nr 10/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 11. DRUK Nr 11/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino  w 2012 roku”
 12. DRUK Nr 12/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
 13. DRUK Nr 13/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy
 14. DRUK Nr 14/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków funduszu sołeckiego
 15. DRUK Nr 15/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r.
 16. DRUK Nr 16/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok