WYKONAWCA

 

BIURO

 PROJEKTOWE

60-401 POZNAŃ, ul. Wiślana 46

tel. 0-61 8433485, tel./fax. 8430630

e-mail: projekty@abrys-technika.pl

www.abrys-technika.pl

   

 TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

MIASTA I GMINY GRYFINO

 ZLECENIODAWCA:

Gmina Gryfino 
ul. 1 Maja 16
74-100 GRYFINO

WYKONAWCA:

ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wiślana 46
60-401 Poznań

mgr Alicja Bunikowska  
Prezes Zarządu

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imię i nazwisko

Podpis

mgr Joanna Masiota
Specjalista ds. ochrony środowiska
mgr inż. Anna Tomaszewska
Specjalista ds. inżynierii  środowiska 
Marek Benedykciński
Specjalista ds. finansowania i edukacji ekologicznej
 

Wersja elektroniczna

Poznań, kwiecień 2004r.