Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SEO. I/2G

28.01.2020r.

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU

  1. Podstawa prawna:1. art. 15 ust. 1- 6, art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53 ze zm.) oraz § 21 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno - rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412)

  2. art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu    lub 
  2. Załącznik:
    • Kserokopia świadectwa pracy lub (do wglądu) inny zachowany dokument potwierdzający zatrudnienie np. legitymacja ubezpieczeniowa.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • w ciągu miesiąca,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Organizacyjny (symbol - SEO) – pok. nr 002 (piwnica), 
tel. 91-416-20-11 wew.101, 141, 151

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje