Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SEO. I/2J

08.02.2023r.

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU

Podstawa prawna:
  1. art. 125 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 504 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno - rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu   lub 
  2. Załącznik:
    • Kserokopia świadectwa pracy lub (do wglądu) inny zachowany dokument potwierdzający zatrudnienie np. legitymacja ubezpieczeniowa.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Organizacyjny (symbol - SEO) – pok. nr 002, tel. 91-416-20-11 wew.101, 141, 151

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje