Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

I. Sprawy Obronne

  1. Informacja nt. świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

II. Zgromadzenia publiczne

  1. Zgłoszenie do przeprowadzenia zgromadzenia publicznego - tryb zwykły
  2. Zgłoszenie do przeprowadzenia zgromadzenia publicznego - tryb uproszczony